İLAN
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ - MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
                         
        4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değelendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Ek 3'üncü maddesi ve Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.
                         
SIRA
NO
İLÇESİ MAHALLE/
KÖYÜ
ADA
NO
PARSEL
NO
CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE
HİSSESİ
(m²)
YATIRIMCIYA TAHSİS EDİLEBİLECEK YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU KOMİSYONA SON
BAŞVURU TARİHİ
TAŞINMAZIN RAYİÇ
BEDELİ (TL)
1 Merkez Çöğürler Köyü 104 408 Ham Toprak 115.732,35 Tam 115.732,35 İmarsız Boş 12/04/2019 462.929,40
2 Merkez Karaöz Köyü 104 315 Ham Toprak 103.552,68 Tam 103.552,68 İmarsız Boş 12/04/2019 2.071.053,60
3 Merkez Yeni Karacaören Köyü 101 503 Ham Toprak 174.977,31 Tam 174.977,31 İmarsız Boş 12/04/2019 962.400,00
4 Merkez Yeni Karacaören Köyü 101 754 Ham Toprak 522.941,93 Tam 522.941,93 İmarsız Boş 12/04/2019 2.648.000,00
5 Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 343 Ham Toprak 167.943,28 Tam 167.943,28 İmarsız Kısmi İşgalli 12/04/2019 2.519.149,20
6 Merkez Kırgıllı Mahallesi 3108 150 Ham Toprak 135.383,01 Tam 135.383,01 İmarsız Kısmi İşgalli 12/04/2019 2.030.745,15
7 Merkez Kırgıllı Mahallesi 3108 472 Ham Toprak 201.288,86 Tam 200.962,08 İmarsız (Tarım arazisi ve ağaçlık karakteri korunacak alanda kalmaktadır.) Kısmi İşgalli 12/04/2019 3.019.332,90
8 Merkez Çavuşçiftliği Köyü 101 280 Ham Toprak 225.019,43 Tam 225.019,43 İmarsız Kısmi İşgalli 12/04/2019 2.925.252,59
9 Merkez Doğluşah Köyü 101 159 Ham Toprak 172.304,98 Tam 172.304,98 İmarsız Kısmi İşgalli 12/04/2019 861.600,00
10 Merkez Karaağaç Köyü 134 50 Ham Toprak 119.645,57 Tam 119.645,57 İmarsız Boş 12/04/2019 957.200,00
11 Merkez Seyitömer - Gültepe Mahallesi 252 2 Ham Toprak 913.135,58 Tam 913.135,58 İmarsız Kısmi İşgalli 12/04/2019 6.391.949,06
12 Merkez İnköy Mahallesi --- 5488 Ham Toprak 585.249,69 Tam 585.249,69 Kısmen ağaçlandırılacak alan, yol, park, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı, karakol alanı, sağlık tesisi alanı, cami alanı, sosyal tesis alanı, küçük sanayi alanı  adasındadır. Boş 12/04/2019 46.820.000,00
13 Merkez İnköy Mahallesi --- 5489 Ham Toprak 318.140,81 Tam 317.895,81 Kısmen ağaçlandırılacak alan, yol, park, belediye hizmet alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, küçük sanayi alanı, ayrık nizam 4 kat yapı adasında olup şuyuludur. Boş 12/04/2019 25.451.300,00
14 Merkez Turgutlar Köyü 115 1015 Ham Toprak 734.642,21 Tam 734.642,21 İmarsız Kısmi İşgalli 12/04/2019 4.408.000,00
15 Merkez Seydiköy 101 1093 Ham Toprak 472.879,94 Tam 472.879,94 İmarsız Boş 12/04/2019 1.891.600,00
16 Merkez Gevrekseydi Mahallesi 107 4 Ham Toprak 33.940,66 Tam 33.940,66 İmarsız Boş 12/04/2019 492.139,57
17 Altıntaş Işıklar Köyü 141 1 Ham Toprak 242.224,00 Tam 242.224,00 İmarsız Boş 12/04/2019 726.672,00
18 Altıntaş Erenköy 115 332 Ham Toprak 277.940,88 Tam 277.940,88 İmarsız Kısmi İşgalli 12/04/2019 833.822,64
19 Altıntaş Çakırsaz Köyü 161 2 Ham Toprak 221.368,92 Tam 221.368,92 İmarsız Boş 12/04/2019 664.106,76
20 Altıntaş Genişler Köyü 153 21 Ham Toprak 132.632,51 Tam 132.632,51 İmarsız Boş 12/04/2019 397.897,53
21 Altıntaş Gökçeler Köyü 153 1 Ham Toprak 190.839,00 Tam 190.839,00 İmarsız Boş 12/04/2019 572.517,00
22 Altıntaş Gökçeler Köyü 153 2 Ham Toprak 636.660,08 Tam 636.660,08 İmarsız Boş 12/04/2019 1.909.980,24
23 Aslanapa Pazarcık Köyü 125 1 Ham Toprak 222.609,68 Tam 222.609,68 İmarsız Boş 12/04/2019 667.829,04
24 Çavdarhisar Örencik - Tepecik Köyü 104 402 Hali Arazi 183.500,00 Tam 183.500,00 İmarsız (Tarımsal amaçla kullanılabilir şartıyla) Boş 12/04/2019 645.000,00
25 Çavdarhisar Demiroluk Köyü 121 34 Ham Toprak 196.794,18 Tam 196.794,18 İmarsız (İçinden geçen incik köprüsü deresi dere yatağına müdahale
edilmemek şartıyla)
Boş 12/04/2019 690.000,00
26 Domaniç Karaköy Köyü 126 234 Çalılık ve Kayalık 194.424,79 Tam 194.424,79 İmarsız Boş 12/04/2019 291.637,19
27 Emet Aydıncık - Cumhuriyet Mahallesi 109 704 Ham Toprak 227.870,58 Tam 227.870,58 İmarsız Boş 12/04/2019 569.676,45
28 Emet Esentepe Mahallesi 333 1 Arsa 12.225,37 Tam 12.225,37 Sanayi Alanı Boş 12/04/2019 635.719,24
29 Simav Başkonak Köyü 145 25 Ham Toprak 121.656,50 Tam 121.656,50 İmarsız Boş 12/04/2019 109.612,51
30 Simav Hasanören Köyü 101 3241 Ham Toprak 134.994,92 Tam 134.994,92 İmarsız Boş 12/04/2019 121.630,42
31 Simav Muradınlar Mahallesi   2730 Arsa 122.031,49 Tam 122.031,49 İmarsız Boş 12/04/2019 6.101.696,53
32 Şaphane Karakür Köyü 133 64 Ham Toprak 782.650,00 Tam 782.650,00 İmarsız Boş 12/04/2019 1.173.975,00
33 Tavşanlı Aliköy - Kemal Sultan Mahallesi 103 32 Hali Arazi 167.118,89 Tam 167.118,89 İmarsız Boş 12/04/2019 668.475,56
34 Tavşanlı Aliköy - Kemal Sultan Mahallesi 163 126 Ham Toprak 125.111,74 Tam 125.111,74 İmarsız Boş 12/04/2019 500.446,96
35 Tavşanlı Çobanköy Köyü 133 104 Ham Toprak 290.030,84 Tam 290.030,84 İmarsız Boş 12/04/2019 1.450.154,20
36 Tavşanlı Çobanköy Köyü 137 32 Ham Toprak 82.178,56 Tam 82.178,56 İmarsız Boş 12/04/2019 821.785,60
                         
Teşvikten yararlanma şartları:
            1- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım yeri tahsisi destek unsurunu içeren yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,
            2- İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin; tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (ancak, toplam sabit yatırım tutarı beşyüzbin Türk Lirasından az olmayan),
            3- Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,
            4- Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda ve taahhüt içermeyen öz kaynağa sahip olan,
            5- Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
            6- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı elli milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
            7- Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları bu teşvikten yararlanamaz.
            8- Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.
Başvuru şekli:
            1- Yatırımcı, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin E-1'de yer alan talep formunu ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcıdan istenecek belgeler ile birlikte son başvuru tarihine kadar Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) müracaat etmesi gerekmektedir.
            2- Başvuru öncesinde Kütahya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1.000.-TL (bin TL) yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
            3- Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Yönetmeliğin 14. maddesine göre kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir. 
            4- İmar planı içerisinde bulunmayan irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlar için, yatırımcı tarafından imar planları ile imar uygulamalarının, yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması / yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması / yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir. 
            5- Yatırımcıların müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurucakları gibi taleplerinin posta (PTT) ile yapabilirler. Ancak postada doğacak gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir. 
            6- Ek-1 talep formu, Ek 2- yatırımcılardan istenecek bilgi ve belgele, Ek-6 yatırım bilgi formu ile diğer bilgilere www.milliemlak.gov.tr. internet adresinden, Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü) alınabilir.
İLAN OLUNUR