İNSAN HAKLARI-http://www.ihb.gov.tr

Başvuru Yeri: Gediz Kaymakamlığı
 

Nereye ve Nasıl Başvurabilirim?

En yakın valilik veya kaymakamlık bünyesindeki İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masalarına şahsen,

:İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının telefon, faks numaralarına ve elektronik posta adreslerine,

:İnsan hakları başvuru ve şikayet kutularına,

:Ayrıca online başvuru formunu doldurarak şikayet başvurusu yapılabilir.

Online başvuru yapmadan başvuru formunun çıktısını doldurarak mektupla veya faksla da başvuru yapabilirsiniz.İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİASI BİREYSEL BAŞVURUSU YAPACAKLARIN DİKKATİNE.
Bireysel başvurunuzu BİMER başvuru formunda yeralan boşluğa belirtmeden önce, şu hususları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

1. Öncelikle başvurunuza yazılı veya elektronik posta ile cevap verilmesini istiyorsanız mutlaka belirtmelisiniz. İsminiz kesinlikle saklı tutulacaktır.

2. Kendinizin bir insan hakları ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız olayın ayrıntılarını belirtmenizde fayda bulunmaktadır. Bu çerçevede ihlale konu olayla ilgili ifadeleri 5N 1K Kuralına göre başvuru metnini "Ne?, Neden?, Nasıl?, Nerede?, Ne Zaman?, Kim?" bilgilerini sağlayacak şekilde yazınız. Yapacağınız başvuruda 5N 1 K kuralına uygun olarak şikâyet edilen kurum ve şikâyete konu hak konularını aşağıdaki listeden yararlanarak belirtiniz.

Ayrıca mağdurun cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, iş durumu, medeni durumu, ihlalin olduğu yer, başvuru konusu mağduriyet konusu ile ilgili adli veya idari bir karar olup olmadığını ve varsa ilgili olabilecek belge ve bilgilerden bahsedilmesi konunun araştırılması ve istatistiki veri elde etme amacıyla kullanılması açısından yararlı olacaktır.

3. Mağdur siz değil de bir başkası ise konunun haber verme olup olmadığını veya mağdurun temsilcisi, avukatı veya yakını sıfatıyla başvurup başvurmadığınızı belirtiniz.

4. Ayrıca mağdurun cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, iş durumu, medeni durumu, ihlalin olduğu yer, başvuru konusu mağduriyet konusu ile ilgili adli veya idari bir karar olup olmadığını ve varsa ilgili olabilecek belge ve bilgilerden bahsedilmesi konunun sağlıklı bir şekilde araştırılması açısından yararlı olacaktır.

5. Ayrımcılık yasağı ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız ayrımcılık türünü, ayrımcılık uygulamasının sebebini belirtiniz. Bu konuda aşağıda yer alan Anayasa maddesinden yararlanılabilecektir.

6. Yapacağınız başvuruda şikâyet edilen kurum veya muhataplar belirtilmelidir. Şikâyet edilen kurum ve şikâyete konu hak konularını belirtirken aşağıdaki listelerden yararlanabilir.

İnsan hakları ihlali ile ilgili şikayet başvurusunu internet üzerinden online olarak yapacakların dikkatine:

Cevap verilmesini istiyorsanız kimlik numarasını öğrenerek mutlaka belirtiniz. İsminiz kesinlikle gizli tutulacaktır.HAK KONULARI LİSTESİ

1. Âdil Yargılanma Hakkı

2. Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı

3. Ayrımcılık Yasağı (Türünü belirtiniz. Anayasamızda belirtilen ayrımcılık türleri için bakınız)

4. Bilim ve Sanat Hürriyeti

5. Çalışma ve Sözleşme Hakkı

6. Çevre Hakkı

7. Çocuk Hakları

8. Dilekçe Hakkı / Bilgi edinme Hakkı

9. Din ve Vicdan Hürriyeti

10. Eğitim ve Öğrenim Hakkı

11. Engelli (Özürlü) Hakkı

12. Haberleşme/Basın Hürriyeti

13. Düşünce ve İfade Hürriyeti

14. İşkence Yasağı

15. Kadın Hakları

16. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı

17. Konut Dokunulmazlığı Hakkı

18. Kötü Muamele Yasağı

19. Mülkiyet Hakkı

20. Örgütlenme Hürriyeti

21. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı

22. Sağlık ve Hasta Hakkı

23. Seçme ve Seçilme Hakkı

24. Sosyal Güvenlik Hakkı

25. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı

26. Uyrukluk (Tabiiyet) Hakkı

27. Yaşam Hakkı

28. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti

29. Zorla Çalıştırma ve Angarya YasağıŞİKÂYET EDİLEN KURUMLAR LİSTESİ

 • Bakanlık Merkez Teşkilatı (Bakanlık adını belirtiniz)
 • Banka (Özel ve kamu)
 • Belediye
 • Ceza ve Tutukevi
 • Eğitim ve Öğretim Kurumu
 • Emniyet
 • İl Özel İdaresi
 • Jandarma
 • Kaymakamlık
 • Köy Muhtarlığı
 • Meslek Odası ve Birlik
 • Özel Sektör (Şirket, İşletme, vs.)
 • Sağlık Kurumu (Hastane, Sağlık Ocağı, vs)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Valilik (İl Müdürlükleri, bağlı birimler dahil)
 • Yargı (Adlî ve İdarî Yargı)
 • Şikâyet edilen kurum yok
 • Şikâyet edilen kurum bilinmiyor

Anayasanın 10.maddesi

Kanun önünde eşitlik

MADDE 10. - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek: 7.5.2004-5170/1 Md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

1. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep, maluliyetinden dolayı ayrımcılık yapılması yasaktır.

2. Kişi, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınması yasaktır.

3. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

İLÇE İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

SIRA NO

ADI SOYADI

TEMSİL ETTİĞİ KURUM

1

Muhammet ÖNDER

Kaymakam

2

Hakan ARPACI

Belediye Başkan Vekili

3

Bünyamin ÖZER

İl Genel Meclis Üyesi

4

Mesut YÖRÜK

AK Parti İlçe Başkanı

5

Ferhan UYSAL

CHP İlçe Başkanı

6

Mehmet OYAN

MHP İlçe Başkanı

7

İshak ALSAÇ

Avukat

8

Dr. Özgün SOY

TSM Sorumlu Hekimi

9

Fetullah KARAMETE

Gediz Meslek Yük.Öğr.Üyesi

10

Murat ERGÖÇMEN

Esnaf Odası Bşk.

11

Recep BAYSAL

Yenigediz Gazete Müdürü

12

Nurettin ACAR

Kumtaş Mah.Muhtarı

13

M.Emin BİRCAN

Okul Aile Bir. Üyesi

14

Celal ULUER

Kızılay Şb Başkanı

15

İbrahim DEMİRDAĞ

Türk Hava K.Şb.Başkanı

     
     

İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masası Sorumlusu

Nihal BİRCAN

İlçe Yazı İşleri Müdürü

Hükümet Konağı Kat:2 GEDİZ

Tel : 0 274 412 7002