Gediz Kütahya İlinin 91 Km. güney batısında yer alan İç Anadolu ile Batı Anadolu arasında İç Batı Anadolu diye adlandırılan geçit alan üzerindedir. İlçenin Yüzölçümü 1733 km2, Rakımı 736 metredir. Gediz ortalama 1100-1200 metre yükseklikte dalgalı bir plato üzerinde kurulmuştur. İlçenin en önemli yükseltisi 2312 metre ile Murat Dağıdır.
 
        Kaynağını Murat Dağından alanı ve 401 km. uzunluğu olan Gediz Nehri kendi adını taşıyan ovayı suladıktan sonra İzmir Körfezi’nin dış kesiminde büyük bir delta çizerek Ege Denizi’ne dökülür.
 
        Gediz’in konumu çevresine göre daha alçak düzeyde olduğundan İlçe iklimi çevreye göre daha ılımlı bir karakter kazanmıştır. Gediz’i etkileyen Akdeniz ve karasal iklim tipleri arasındaki bu iklim tipi, bir geçiş iklimidir.
        İlçe alanının büyük bir kesimi dağlık gür ve geniş ormanlarla kaplıdır. Toprağın kullanım dağılımı şöyledir:               
 
Cinsi
Alanı (Dekar)
Tarım alanı
408.690
Orman alanı
650.000
TOPLAM
1.058.690